Főbb publikációk

A teljes listáért kattintson ide

 

 • Az önvezető autókkal kapcsolatos szerzői jogi és felelősségi kérdések. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. Médiatanács, Médiatudományi Intézet, Budapest, 2017. 32 p. Online szabadon elérhető: itt

 • Kötelmi jog (III. rész: Felelősség szerződésen kívül okozott kárért). Gondolat Kiadó, Budapest, 2017. 225-296.

 • A deliktuális felelősség fogalomrendszerének gyakorlati oldala. In Fazekas Judit – Kőhidi Ákos – Csitei Béla (szerk.): Állandóság és változás. Tanulmányok a magánjogi felelősség köréből. Gondolat Kiadó, Budapest, 2017. 171-186.

 • Fájlcsere és felelősség. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. Médiatanács, Médiatudományi Intézet, Budapest, 2016. 206 p. Online szabadon elérhető: itt

 • A jogsértő internetes tartalommal szembeni jogi eszközrendszer. In Koltay András – Török Bernát (szerk.): Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 3. Wolters Kluwer, Budapest, 2016. 375-402

 • Comparative Study on Blocking, Filtering and Take-Down of Illegal Internet Content: Country Report (Hungary) 1-27. Svájc. Az Európa Tanács felkérésére a Swiss Institute of Comparative Law által készített tanulmány részét képező, a magyar szabályozást bemutató résztanulmány. 2016. Online szabadon elérhető: itt

 • Az elháríthatatlanság fogalmának relativizálódása a magyar polgári jogban jogban. In Kőhidi Ákos – Keserű Barna Arnold (szerk.): Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barnabás tiszteletére, Győr; Budapest: Eötvös József Könyv-és Lapkiadó Bt.; Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kara, 2015. 225-242. Online szabadon elérhető: itt

 • A fájlcserében résztvevő felhasználókkal szembeni igényérvényesítés. Médiatudományi Intézet. 2014. 1-29. Online szabadon elérhető: itt

 • Polgári jogi alapok (Lenkovics-Keserű-Kőhidi) Eötvös Kiadó, Budapest. 2014. 288 p.

 • A fogyasztói csoportok jogi szabályozása és a kapcsolódó szerződések érvénytelensége. Gazdaság és Jog. XII/2. 2014. 8-14.

 • Major Changes in Tort Law in the New Civil Code. In Smuk Péter (ed.): The Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013. Complex Wolters Kluwer, Budapest. 2013. 341-347.

 • A termékminőség biztosítékai. In Dósa Ágnes (szerk.): A gyógyszerészeti jog nagy kézikönyve. Complex, Budapest. VIII. fejezet. 2013.

 • A fájlcseréléssel okozott kár természetéről. Gazdaság és Jog. XXI/2. 2013. 7-12.

 • Közrehatás az internetes szerzői jogi jogsértéseknél – A „Störerhaftung” alkalmazásának elméleti alapjai. Jog – Állam – Politika. 2012/IV. 2013. 55-68.

 • A szellemi tulajdon tulajdoni szelleme. In Boóc Ádám, Fekete Balázs (szerk.): Il me semblait que j’étais moi-meme ce dont parlait l’ouvrage: Liber Amicorum Endre Ferenczy. Patrocinium Kiadó, Budapest, 2012. 190-199.

 • Világháló a jog hálójában. A torrent alapú fájlmegosztó rendszereken megvalósuló szerzői jogi jogsértések alapvető felelősségi kérdéseinek áttekintése. Jogtudományi Közlöny. 2011. LXVI/11. 557-568.

 • Critical and ameliorating thoughts on consumer protection concerning the product liability. Acta Juridica Hungarica. 2010. Vol. 51. No. 4. 305-316.

 • Kártérítési jog. Universitas Nonprofit Kft., Győr. 2010. 106 p.