A szerzői jog és a védjegyjog területén az alábbi ügykörökben állunk ügyfeleink rendelkezésére:

  • Elektronikus védjegybejelentés (nemzeti és EU-s)
  • Eljárás a változásbejegyzési eljárásokban (átruházás, megosztás)
  • Védjegybitorlással kapcsolatos ügyekben
  • Képviselet szerzői jogi jogsértések esetén (különös tekintettel az interneten elkövetett jogsértésekre)
  • Felhasználási szerződések, használati szerződések készítése, véleményezése
  • Kapcsolódó együttműködési és titoktartási szerződések készítése, véleményezése